Mga Serbisyo    
 

Maari kaming magtaguyod ng iba’t ibang mga pangangailangang pangkalakal sa pamamagitan ng aming mga kasanayan sa mga kalakarang Pilipino.

Pangangalakal ng Kahoy at Troso
Sa pamamagitan ng aming mahusay na pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang mga kumpanya sa ibayong dagat, nagiging madali para sa amin ang pag aangkat ng iba’t ibang mga produkto na lubhang napakahirap hanapit.
Ang pagpapatupad ng pamahaalang Pilipino ng pagpapatigil ng pagtrotroso ay nagiging sanhi ng kahirapan ng local na industriya ng konstruksyon. Ang bakas n gaming talampakan sa Timog Silangang Asya ay nakakatulong upang maihanap namin ang Pilipino ng mas murang pagkukunan ng mga torso at kahoy mula sa Myanmar, Malaysia, Laos at Cambodia. Ito na rin an gaming tulong sa higit na pagpapaunlad ng bansang Pilipino na hindi isina-sa alang alang ang pagkasira ng kapaligiran.


Makipag-ugnayan sa amin para sa inyong mga pangangailangang kahoy at torso.